Toimitus- ja vuokrausehdot

Enjoy Life Finland Oy (jatkossa vuokranantaja) kajakkien ja kanoottien ja muiden varusteiden (jatkossa kalusto) vuokraamisesta seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas (jatkossa vuokraaja) on hyväksynyt vuokrausehdot varausta tehdessä. 

1. Yleisehdot ja hinnasto

Vuokraus vain täysi-ikäisille. Tätä nuorempien vuokraus vain aikuisen seurassa, tai huoltajan luvalla (todistettava).

Kajakkien ja kanoottien vuokraus vain uimataitoisille henkilöille, melonnassa käytetään kelluntaliiviä, joka ei käännä uimataidottoman kasvoja pois vedestä. Kalustoa ei vuokrata päihtyneille.

Vuokraaja on vaadittaessa velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Voimassa oleva vuokrahinnasto on nähtävissä melontapisteellä, sekä www.enjoylife.fi nettisivuilla.

2. Vuokran maksu

Vuokraaja maksaa vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran varatessa (nettivaraus).

3. Peruutukset ja säävaraus

Varauksen peruutus on tehtävä vuorokautta ennen varsinaisen varauksen alkamista. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin ilman pätevää syytä (sairaus), on vuokranantajalla oikeus periä varauksen mukainen kalustovuokra.

Melonta tapahtuu aina säävarauksella, kovalla tuulella tai sateella molemmilla osapuolilla on oikeus peruuttaa varaus. Säätilan tai pätevän syyn takia perutuissa varauksissa maksu palautetaan kokonaisuudessaan vuokraajalle.

4. Kaluston käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta hyvin sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja ei saa luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle.

Kaluston kunto tarkastetaan palauttaessa.

Kajakkien ja kanoottien vuokraajan tulee vesillä ollessaan käyttää kelluntaliivejä. Kalustoa ei saa jättää yleiselle alueelle ilman vartiointia. Kalusto ei sovellu koskireiteille.

5. Vuokraajan vastuu kalustosta vuokra-aikana

Vuokraaja on velvollinen:

– korvaamaan kalustolle vuokra-aikana sattuneet vahingot – korvaamaan vuokra-aikana kadoneen kaluston

Omavastuu vahinkotilanteessa hankintahinnan suuruinen.

6. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.

Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan vuokraajan halutessa opastusta kaluston käytöstä, kaluston käytön opastus ei kuitenkaan tarkoita ohjattua melontaa.

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneestä virheestä tai kalustoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja merkittävästä henkilövahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle ja poliisille.

8. Kaluston palauttaminen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto on palautettu vuokranantajalle.

Jos kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisille.

Vuokraajan on palautettava kalusto vuokranantajalle siistissä kunnossa, pidempinä vuokrausaikoina (yli 1vrk) puhdistettuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan ilman puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vuokrata edelleen. Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

9. Kaluston palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä tai sovitun vuokra- ajan päättymisen jälkeen

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun vuokra-ajan mukaisesti.

Jos vuokraaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen (tämä sovittu ennen vuokra-ajan päättymistä, esim. puhelimitse), määräytyy vuokra todellisen vuokra- ajan mukaisesti. Mikäli kalusto palautetaan sopimatta paljon myöhässä ja seuraavan vuokraajan varaus peruuntuu, voidaan vuokraaja velvoittaa korvaamaan myös tämän vuokrauksen hinta vuokranantajalle.

10. Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa asianmukaisesti tai että vuokraajan toiminta ei ole vuokranantajan mielestä turvallista.

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaluston viivytyksettä vuokranantajalle. Sopimuksen purkautuessa on vuokraaja velvollinen maksamaan kaluston vuokran toteutuneelta vuokra-ajalta.

11. Yhteystiedot ja asiakaspalvelu

Enjoy Life Finland Oy
Rantakatu 2, 80100 Joensuu
+358 50 337 3269
info@enjoylife.fi

12. Maksujenvälittäjän yhteystiedot

Checkout Finland Oy
Y-tunnus: 2196606-6
Hämeenkatu 6 B
33100 Tampere
Sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi

https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

 

13. Maksunpalautus

Maksunpalautus tapahtuu alkuperäiselle maksutavalle.